Digitaal jaarverslag HW Wonen: welkom

2015: de start van een nieuw tijdperk. Na lange voorbereiding is op 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet in werking getreden. De herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich vooral richten op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een lager inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk een passende woning kunnen vinden. Gemeenten en huurders krijgen ook met de nieuwe Woningwet te maken. Meer dan we de afgelopen 100 jaar gewend zijn in de Hoeksche Waard, moeten wij gezamenlijke keuzes maken en tot oplossingen komen. 2015 is ook het jaar dat wij in samenwerking met onze belanghouders ons ondernemingsplan tot 2018 hebben vastgesteld. 

HW Wonen ondernemingsplan 2015-2018 : oppakken, aanpakken, doorpakken
In het ondernemingsplan Oppakken, aanpakken, doorpakken hebben wij onze ambities tot en met 2018 vastgelegd. De ambities zijn het resultaat van een intensieve strategische toekomstverkenning die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Jaren die zich kenmerken door veel turbulentie in onze sector. In een sterk veranderde wereld die continu in beweging is hebben wij onze koers bepaald: een koers die vitaal wonen in ons werkgebied van de Hoeksche Waard sterker benadrukt. Het ondernemingsplan is richtinggevend voor onze koers tot eind 2018. Deze koers omvat vijf strategische thema’s. Vijf thema’s passend bij de wereld van vandaag en morgen.

Strategische thema's

In het ondernemingsplan 2015-2018 stippelen we onze koers uit aan de hand van vijf strategische thema’s. Met deze thema’s werken we samen met onze klanten, belanghouders en medewerkers aan betaalbaar en goed wonen in de Hoeksche Waard. De thema’s hebben betrekking op zowel onze producten en dienstverlening, als op samenwerking en onze rol in de Hoeksche Waard, als op financiële en organisatorische prestaties. De kracht van de thema’s zit in de verbinding onderling. Langs de vijf strategische thema’s gaan wij aan de slag om onze rol in te vullen en onze uitdagingen aan te gaan.

1. Professionele dienstverlening Bekijk thema
2. Betaalbare huisvesting voor de primaire doelgroep Bekijk thema
3. Leefbare en vitale woonomgeving Bekijk thema
4. Presteren naar vermogen Bekijk thema
5. HW Wonen 2.0 Bekijk thema